Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin ddd
Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 63
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 62
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 107
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 63
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 56
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 76
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 88
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 97
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 92
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 94
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 59
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 69
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 51
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 50
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 10
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 42
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 10

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 46
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 57
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 96
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 60
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 58
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 115
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 83
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 97
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 89
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 82
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 60
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 92
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 70
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 53
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 5
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 36
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 16